"Jag gick med i föreningen för att knyta kontakter samt följa utvecklingen i landet." / Susanne Holm, enhetschef Trafikkontoret Stockholms Stad

"Jag gick med i föreningen därför att verksamheten är så bred och omfattar helheten i det fysiska samhällsbygget." /Kristina Adolfsson, arkitekt Innovark AB

"Jag gick med i föreningen för att bli del i ett större nätverk och kunna få kontakt med kollegor runt om i landet" /Anders Pernefalk, planarkitekt Örebro kommun

"Jag gick med i föreningen för att följa utvecklingen och ta del av nyheter kring samhällsbyggande." Nicklas Lord, Översiktsplanerare Huddinge kommun

Bli medlem!

Du får:

  • Ett vasst kontaktnät
  • Tidningen “Stadsbyggnad”
  • Rabatter på kurser
  • Och mycket mer!

KT bildades 1902 och är en väl etablerad och förankrad ideell intresseförening för dig som verkar inom kommunaltekniken.

Kalendarium

17 – 18 Maj, 2017. Göteborgs stadsmuseum.
01 – 03 Jun, 2018. Kansas City Convention and Entertainment Center.
Se hela kalendern...

Vår tidskrift

UR SENASTE NUMRET:
UR SENASTE NUMRET:

Tema: HÅLLBARA KOMMUNER
* E4 blir stadsgata i Sundsvall
* Järnvägen utvecklar Strängnäs
* Helsingborg tar helhetsgrepp

Läs mer...